asfaltering

Ny asfalt gjennom Åsen sentrum

E6 i Åsen og Fv. 753 gjennom Frostaporten er blant veiene som får ny asfalt i 2018.