nett_frostingen-ny

Nest best resultat i fylket

Til tross for en liten nedgang i opplag, sto lokalavisa for Frosta og Åsen fortsatt sterkt i 2016.