Blå røyk ønsket velkommen til nabooppgjøret mellom Aasguten og Neset.