dsc_7075

Naustene i Hopla: Får avslag på dispensasjonssøknad

En av nausteierne i Hopla har søkt om dispensasjon fra reguleringsplanen, etter at politikere og myndigheter var på en varslet befaring ved naustrekkene i mai.