naust-hopla

Naustene i Hopla: Deler av tak og terrasse må rives

Nausteieren søkte om etterhåndsgodkjennelse av sine to naust. Onsdag denne uken fikk vedkommende avslag på søknaden og risikerer å måtte rive deler av tak og terrasse.