nett_dsc_8047

Nattestenger Frostavegen

Statens vegvesen har planer om nattlig vedlikehold av Fylkesveg 753 fra mandag kveld til tirsdag morgen.