reg-plan_

Næringsarealet avhenger av E6

Levanger kommune forventer en stadig større etterspørsel etter næringsareal i Åsen og resten av kommunen, men foreløpig er Vassmarka-området og Fiborgtangen-området satt på vent.