dsc_85551

Nå kommer ekstremværet «Roar»

Det neste døgnet er det meldt store nedbørsmengder i indre deler av Trøndelag, med fare for flom og jordskred på de mest utsatte plassene.