MiG Tautra 2015. Konserten med Vamp trakk et folkehav til Tautra.