dsc_6664

Mestring og glede på Augdal Vestre

Siden Åge og Lene Grenne tok over gården Augdal Vestre i Åsen, har de hatt et mål om å gjøre gården til et levebrød for begge. Det håper de å oppnå nå, med dagtilbudet Inn på tunet og andre aktiviteter for vanskeligstilte og andre.