nett_budsjett_2

Mer budsjett og eiendomsskatt

Ny presisering om behandling av budsjett og økonomiplan i formannskapsmøtet 29.11.