feil_aasen_frosta-kirke

Menighetsrådsvalg Frosta og Åsen

Frostingen har fått tilsendt resultatene fra kirkevalgene i Sør-Innherad prosti.Vi velger å ta med tall for valgdeltagelse og navn på medlemmer og varamedlemmer kun for Frosta og Åsen.