Aktivitetsdag ved Frosta bygdemuseum og Tinghaugen søndag 13. august.