dsc_5594

Legger ned 20 lensmannskontor i Trøndelag

Med innføringen av den nye politireformen forsvinner 20 av 40 lensmannskontor i Trøndelag. Frosta er ett av dem.