nett_arbeid

Ledigheten ned 10 prosent i Nord-Trøndelag

Ved utgangen av november var det 1281 helt ledige arbeidssøkere i Nord-Trøndelag. Dette er 136 færre ledige enn på samme tid i fjor, som tilsvarer en nedgang på 10 prosent.