nett_folketall

Kvartal med pluss

I årets andre kvartal har sørenden av nordfylket hatt vekst i folketallet, i motsetning til mange kommuner i nordenden. Nord-Trøndelag hadde en økning i folketallet på 441, og hadde ved utgangen av juni 136.889 innbyggere.