Espen Skjesol og Bernt Opheim Fanum i håndverksbua.