nett_dsc_7496

Kom i gang med båttrafikk!

Reiselivsdirektør i Visit Trondheim, May Britt Hansen, var tydelig i sitt innlegg på Frostatingesseminarets første dag: -Med daglige båtavganger mellom Trondheim og Frosta ville dere fått masse turister til bygda.