Joggedag for 1.- 7. trinn ved Åsen barne og ungdomsskole på Elvheim.