gaupe-colourbox

Kan felle 3 gauper på Frosta og Levanger

I morgen, 1. februar, starter gaupejakta i landet og nå har Klima- og miljødepartementet avslått klagene på kvotejakta på gaupe i region 6 – Midt-Norge.