nett_kammerkor

Kammerkor i Logtun kirke

St. Johannes kammerkor fra Malmø vil fylle kirkerommet med a capella sang fredag kveld.