lite

Ingen rapport til jul

I det som blir omtalt som «varslingssaken» (sak 38/18: Oppfølging av henvendelser til kontrollutvalget) venter Frosta på at Revisjon Midt-Norge SA skal utarbeide en rapport.