nett__dsc1073

Hus og hytter uten vann

Torsdag oppsto et brudd på hovedvannledningen ved settefiskanlegget i Hopla. Levanger kommune jobber med å reparere lekkasjen.