nett_dsc_0195

Hørte ikke på Frosta og Åsen

Nidaros bispedømmeråd har bestemt seg for å slå sammen de to prostiene Sør-Innherad og Nord-Innherad. Menighetsrådene på Frosta og Åsen er ikke enige i vedtaket.