bompenger

Her planlegger Nye Veier å ha bomstasjonene mellom Trondheim og Åsen

To nye bomstasjoner er planlagt på strekningen mellom Åsen og Kvithammar.