dsc_2835

Restaurering Hammervatnet: Fylkesmannen stanset seg selv

Fylkesmannens miljøvernavdeling har stanset sin egen gjennomføring av restaureringstiltak i Hammervatnet naturreservat i Levanger pga. spørsmål om dobbeltrolle og manglende tillatelse.