Blå himmel, sol og skarpt føre i løypene ved Folkheim søndag.