gronne-ute

Grønn mat fra Frosta

I ett år har Viken Østre AS og Hegstad og Blakstad AS jobbet med et hemmelig prosjekt. Det har blitt til et nytt firma med adresse Frosta – Grønne Folk.