Stokkvola Opp duathlon 2. september 2015. Vinner Bjørn Helge Sandberg.