Stokkvola Opp duathlon 2. september 2015. Simen Hegstad.