Stokkvola Opp duathlon 2. september 2015. Oda Husby.