Stokkvola Opp duathlon 2. september 2015. Kjell Georg Hegstad.