Stokkvola Opp duathlon 2. september 2015. Håkon Selven.