Slaktet på kroker, klart til å kjøres inn i kjølelageret «som på skinner».