dsc_12811

Gjenvalgt som leder

Etter 10 måneders pause er Kjell Olav Einarsve på nytt valgt inn som leder i IL Aasguten. Nå håper han på hallbygging og kunstsnøproduksjon til neste år.