Johan Lein i spissen for frostakarene med frodige varer.