Sagmoddføyken står når Lars Skjelstad viser hvordan motorsaga skal brukes.