elg

Frykter skrantesjuke: Forbudt å fore hjortevilt i vinter

Forbudet gjelder hele landet og er et tiltak for å hindre spredning av sykdommen skrantesjuke