tlf

Frostingen i telefontrøbbel

Frostingen står midt i en prosess med omlegging til nytt telefonisystem. Hvis du ikke får tak i oss, prøv mobilen! Janne (red.): 404 00 799, Irene (annonse): 482 92 333, Kristin (grafisk): 971 36 005, Sigfrid (journalist): 400 64 468, Anders (journalist): 903 62 362