nett_frostadan-atten-ola-og-torgunn002

Frostadan eller Frostadåggån?

Torgunn Østbø og Ola Asklund tar en prat med Frostingen om Frostadan. Det er greit å begynne å tenke på neste års arrangement allerede nå, mener representantene for henholdsvis Frosta kommune og Neset FK.