irs_13-nett

Frosta og Åsen blir lite berørt

Fra 1. oktober blir det noen endringer i alle Innherred Renovasjons kommuner. I forbindelse med bytte av transportør endres renovasjonsrutene og mange abonnenter får nye tømmedager. Frostinger og åsbygger vil ikke merke store forandringer.