img_0987-1

Foreslår ny avstemning

Rådmann og ordfører i Frosta har innkalt til ekstraordinært kommunestyremøte torsdag 14. april for å vurdere lovligheten av kommunestyrets vedtak om valg av intensjonsavtale med Levanger og foreslår ny avstemning.