NŒ er det forbudt Œ gj¿re opp ild i skog og mark pŒ Frosta og i sen.