nett_balforbud

Forbudt å tenne bål

Det er sendt ut OBS-varsel for Trøndelag på grunn av stor gress- og lyngbrannfare. Nå innfører også brannsjefen for Frosta, Levanger og Verdal bålforbud.