nett_dsc_1623_2

Flytting og senking av standplass

Når Frostas Skytterlags nye standplassbygg står ferdig, skal alle nabohusene være ute av rød støysone.