tcca7b46

Får trene med «ulvene»

Jonathan Lein Valberg er invitert med på treningsleir av en britisk storklubb.