Stokkvola

Får støtte til toaletter og bygdetun

IL Aasguten og Åsen museum- og historielag får pengestøtte fra formannskapet i Levanger.