fjellrype

Færre ryper og flere gjess

Etter to år med oppgang ble utbyttet av rypejakta redusert i jaktåret 2015/2016. Totalt felte jegerne 175 000 ryper – 21 prosent færre enn i forrige jaktår. Foruten Troms og Finnmark, som hadde et godt rypeår, var det nedgang i alle fylker – inkl. Nord-Trøndelag.