fjosbrann_landbrukets-brannvernkomite-thor-kr--adolfsen

Færre branner i landbruket så langt i år

Første del av 2017 viser en nedgang i antall branner i driftsbygninger i landbruket, men en økning for boligbranner. Det dokumenterer tall fra Landbrukets brannvernkomité.