dsc_3488

Etterlyser bedre sikkerhet

Leif Hovland fra Åsen er bekymret for ulykker i Vuddudalen, og etterlyser nå gatelys i krysset ved fylkesvei 101.